การผลักดันให้เกิดนโยบายการใช้น้ำมันดีเซล เกรด บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ

345 Viewsที่มา ศูนย์เทคโน “การผลักดันให้เกิดนโยบายการใช้น้ำมันดีเซล เกรด บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ”

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก)

538 Viewsโรงเรียนตำรวจตระ “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก)”