1,031 Views
ลำดับวันที่เยี่ยมชมคณะเยี่ยมชมหน่วยงาน (หน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษา)
124 พฤศจิกายน 2563กรมการอุตสาหกรรมทหาร หน่วยงานภาครัฐ
226 พฤศจิกายน 2563มหาวิทยาลัยพะเยาสถาบันการศึกษา
325 มีนาคม 2564Openhouse NAC2021 ภาคเอกชน
431 มีนาคม 2564การไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานภาครัฐ