Somchai Maophai

คณะวิจัย ENTEC สวทช. ร่วมกับโครงการหลวงเเม่สะป๊อก จัดอบรมชาวบ้านผาหม่น อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ณ บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่คณะวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED จำนวน 26 ครัวเรือน และติดตั้งสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่จำนวน 2 จุด พร้อมสอนการติดตั้งชุดหลอดไฟในบ้านที่อยู่อาศัยและสอนการใช้งานระบบสถานีชาร์จอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

คณะวิจัย ENTEC สวทช. ร่วมกับโครงการหลวงเเม่สะป๊อก จัดอบรมชาวบ้านผาหม่น อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่ Read More »

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ EGAT ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี          ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และคณะนักวิจัย ร่วมกับผู้เเทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด “พิธีมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ” ในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เเทนในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ – H.E. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย – Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UN) ประจําประเทศไทย–

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร Read More »

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน         จากกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมอนามัยเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Natural Cleaning Agent System : ENcase) ที่ผ่านมา https://www.entec.or.th/mou_encase-040166/          ปัจจุบัน ENTEC สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และ ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ได้ดำเนินการส่งมอบและให้ความรู้พร้อมติดตั้ง ENcase เครื่องต้นแบบผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจากสารละลายเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อใช้งานการฆ่าเชื้อทางการแพทย์ การจัดการขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาล และใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน Read More »

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 ‘NAC2023’ โชว์ขุมพลังวิจัย ‘ขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืน’ เริ่มแล้ว 28-31 มี.ค. ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ปทุมธานี

(28 มีนาคม 2566) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand’s sustainable development) ระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 ‘NAC2023’ โชว์ขุมพลังวิจัย ‘ขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืน’ เริ่มแล้ว 28-31 มี.ค. ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ปทุมธานี Read More »

ENTEC/NSTDA, EGAT TAILG and Stallions Kicked Off Handing Over 50 Electric Motorcycles to Motorcycle Taxi Riders in Two Urban Areas: Bangkruai Nonthburi and Bangphlat Bangkok, Thailand

Friday 3rd March 2023 9:00 – 12:00, Auditorium Meeting Room,EGAT Learning Center, Headquarter, Bangkruai, Nonthburi, Thailand On 3rd March 2023, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) by National Energy Technology Center (ENTEC), in supported by the UN Environment Programme (UNEP), has kicked off Handing Over meeting with the motorcycle taxi riders who are interested in

ENTEC/NSTDA, EGAT TAILG and Stallions Kicked Off Handing Over 50 Electric Motorcycles to Motorcycle Taxi Riders in Two Urban Areas: Bangkruai Nonthburi and Bangphlat Bangkok, Thailand Read More »

ENTEC สวทช. ต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยสำคัญ ENTEC โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ให้คำแนะนำแนวทางนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ขณะเยี่ยมชมผลงานวิจัยสำคัญ โอกาสนี้ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) พร้อมด้วย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผช. ผู้อำนวยการ ENTEC, ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน, ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ, ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์, ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง และนักวิจัย ENTEC ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานในครั้งนี้ด้วย

ENTEC สวทช. ต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ Read More »

ENTEC สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานแถลงข่าว NAC2023 โชว์ขุมพลังวิจัย เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG จัดยิ่งใหญ่ 28-31 มี.ค.นี้ อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี

(1 มีนาคม 2566) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.): ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. นำทีมนักวิจัย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand’s sustainable

ENTEC สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานแถลงข่าว NAC2023 โชว์ขุมพลังวิจัย เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG จัดยิ่งใหญ่ 28-31 มี.ค.นี้ อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี Read More »

ENTEC สวทช. เปิดห้องปฎิบัติการฯ เสริมประสบการณ์ด้านพลังงาน

15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช.         ดร. มานพ มาสมทบ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (นานาชาติ) จำนวน 40 คน จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งาน Thailand International Science Fair : TISF จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มีประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ รวม 16 ประเทศ          ทั้งนี้ ENTEC จัดกิจกรรม Visit Solar Photovoltaic Research Lab โดย ดร.ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์

ENTEC สวทช. เปิดห้องปฎิบัติการฯ เสริมประสบการณ์ด้านพลังงาน Read More »

ENTEC ร่วมหารือกับ สทร. ถึงความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานสะอาด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร MTECศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และ คณะวิจัยทีมวิจัย ต้อนรับและร่วมหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) โดยหารือความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานสะอาด (พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานแบตเตอรี่) ในระบบราง เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศของการใช้พลังงานสะอาดในระบบรางของประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมด้านมาตรฐานและการทดสอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบราง เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านระบบรางในประเทศไทย

ENTEC ร่วมหารือกับ สทร. ถึงความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานสะอาด Read More »

เอ็นเทค สวทช. อบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเองให้กับชาวบ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ติดตามตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อวางแผนซ่อมบำรุง พร้อมสาธิตและอบรมให้ความรู้ในกิจกรรม “การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเอง” จำนวน 80 ชุด รวมถึงการติดตั้งใช้งานชุดหลอดไฟ การดูแลบำรุงรักษาสถานีชาร์จของโครงการ การชาร์จประจุแบตเตอรี่และการกำจัดแบตเตอรี่เมื่อเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีให้กับชาวบ้านปาเกอะญอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ผลงานที่ถ่ายทอดอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนองพระราชดำริ ในโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้การกำกับของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทีมวิจัยพยายามแก้ปัญหาชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าและขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยผลงานจากการอบรมได้มอบให้ชาวบ้านในชุมชนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในครัวเรือน การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียนและการทำการบ้านของนักเรียน

เอ็นเทค สวทช. อบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเองให้กับชาวบ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี Read More »