คณะวิจัย ENTEC สวทช. ร่วมกับโครงการหลวงเเม่สะป๊อก จัดอบรมชาวบ้านผาหม่น อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ณ บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
คณะวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED จำนวน 26 ครัวเรือน และติดตั้งสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่จำนวน 2 จุด พร้อมสอนการติดตั้งชุดหลอดไฟในบ้านที่อยู่อาศัยและสอนการใช้งานระบบสถานีชาร์จอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

Print Friendly, PDF & Email