Previous
Next

VDO

NEWS

3

นับวันค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มหันมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ด้วยข้อจำกัดของแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและน้ำหนักมาก อีกทั้งการติดตั้งยังทำได้แค่หลังคาที่มีพื้นที่กว้างเท่านั้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ พัฒนานวัตกรรม SunGuard PV หรือ กันสาดโซลาร์ แผงโซลาร์เซลล์แบบใหม่ได้แล้ว ชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ในช่วง "ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง"

.

 

 

 

 

 

 

0 2564 6400
0 2564 6501- 5
info@entec.or.th
saraban@nstda.or.th

National Energy
Technology Center

114 Thailand Science Park Phaholyothin Road, Klong Nueng
Klong Luang, Pathumthani
12120

Print Friendly, PDF & Email