Open session เสวนา CEO Talk ครั้งที่ 3 เพื่อแชร์ประสบการณ์ทิศทางบริหารจากกรรมการบริหาร ศล. โดย คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการบริหาร ศล.
และผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อ "นโยบายการส่งเสริมไฮโดรเจนของไทยเพื่อตอบโจทย์ Carbon Neutrality"

Open session เสวนา CEO Talk ครั้งที่ 2 เพื่อแชร์ประสบการณ์ทิศทางบริหารจากกรรมการบริหาร ศล. โดย คุณยุทธนา เจียมตระการ กรรมการบริหาร ศล.
และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารกลาง เอสซีจี
หัวข้อ "Energy Transition Landscape in Brief"

Open session เสวนา CEO Talk ครั้งที่ 1 เพื่อแชร์ประสบการณ์ทิศทางบริหารจากกรรมการบริหาร ศล. โดย ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร กรรมการบริหาร ศล. และผอ.ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
หัวข้อ "ทิศทางอวการศของไทย ไม่ไกลตัว อย่างที่คิด"

การชาร์จมือถือขณะใช้งานสามารถทำได้แต่ไม่เหมาะสม อันตรายนี้ไม่ใช่แค่กับมือถือหรือแบตเตอรี่เท่านั้น ยังรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในบ้านด้วย เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรการป้องกันของผู้ใช้งาน

นับวันค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มหันมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ด้วยข้อจำกัดของแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและน้ำหนักมาก อีกทั้งการติดตั้งยังทำได้แค่หลังคาที่มีพื้นที่กว้างเท่านั้น

แบตเตอรี่เสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของสารเคมีภายในเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง สาเหตุของการเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สารเคมีหรือวัสดุภายในเซลล์แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งานหรือการจัดเก็บไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อน เป็นต้น

Print Friendly, PDF & Email