News

ENTEC สวทช. จับมือ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        13 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต           ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนกับทาง บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ในการก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ ENTEC ในฐานะหน่วยงานที่ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการคัดกรองโซลาร์เซลล์ที่ปลดระวาง และแนวทางการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย […]

ENTEC สวทช. จับมือ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »

ENTEC joined in extending a warm welcome to the Managing Director of Matichon Public Company Limited and their management team

On February 6, 2024, at INC2 Building, NSTDA Dr. Pimpa Limthongkul, Director of the Energy Innovation Research Group at the National Energy Technology Center (ENTEC) joined in welcoming Ms. Panbua Bunpan, Managing Director of Matichon Public Company Limited and the management team surveyed ENTEC and MTEC Labs, including energy storage technology research laboratories. The purpose

ENTEC joined in extending a warm welcome to the Managing Director of Matichon Public Company Limited and their management team Read More »

ENTEC’s researchers were honored with awards at the “Thailand Inventors’ Day 2024”

On February 2, 2024, at the BITEC (Bangkok International Trade and Exhibition Centre), Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided over the opening of the “Thailand Inventors’ Day 2024,” commemorating the 24th consecutive year of the event. This ceremony was held as part of His Royal Highness’s involvement in the presentation of honors

ENTEC’s researchers were honored with awards at the “Thailand Inventors’ Day 2024” Read More »

ENTEC Participated in APEC STI Strategic Foresight Workshop 2024 : Net-zero Emissions

Dr. Sumittra Charojrochkul, ENTEC’s executive director, participated in the APEC STI Strategic Foresight Workshop 2024: Net-zero Emissions. This workshop was organized by the APEC Center for Technology Foresight (APEC CTF), under the Office of the National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO), spanning from January 23 to 25, 2024, at The Pago

ENTEC Participated in APEC STI Strategic Foresight Workshop 2024 : Net-zero Emissions Read More »

ENTEC held the 1/2024 (16th) National Energy Technology Center Executive Committee Meeting at Sirindhorn Dam, EGAT in Ubon Ratchathani Province

During January 25-26, 2024, the National Energy Technology Center (ENTEC) convened the 1/2024 (16th) Executive Committee Meeting and undertook a visit to explore innovative initiatives – the “Smart Micro Grid” and “Energy Trading Platform: ETP.” The focal point was on empowering local communities in the domain of energy. Furthermore, the delegation had a chance to

ENTEC held the 1/2024 (16th) National Energy Technology Center Executive Committee Meeting at Sirindhorn Dam, EGAT in Ubon Ratchathani Province Read More »

ENTEC participated in the 9th JASTIP-WP2 Annual Workshop Highlights Progress in Sustainable Energy Research

On January 26, 2024, at SD202, 2nd floor, multi-purpose building (Building No. 12), TSP, NSTDA   ENTEC’s researchers, namely Dr. Vituruch Goodwin, Dr. Priew Eiamlamai and Dr. Ukrit Sahapatsombut, along with Mr. Thanathon Sesuk, who played a crucial role as a keynote speaker at the 9th JASTIP-WP2 Annual Workshop on behalf of Dr. Sumittra Charojrochkul,

ENTEC participated in the 9th JASTIP-WP2 Annual Workshop Highlights Progress in Sustainable Energy Research Read More »

ENTEC participated in the “SITE VISIT SCGC activity under the collaboration of SCG and NSTDA.”

On Monday, January 15, 2024, from 13:00 to 16:30, at SCG Chemicals (Public Company Limited) in Rayong. Dr. Lily Eurwilaichitr, Assistant Executive Director of the National Energy Technology Center (ENTEC), Dr. Amornrat Limmanee, Solar Photovoltaic Research Team Leader (SPVT), and Dr. Chakrit Sriprachuabwong, a researcher from the Energy Storage Technology Research Team (ESTT) participated in

ENTEC participated in the “SITE VISIT SCGC activity under the collaboration of SCG and NSTDA.” Read More »

ENTEC hosted a delegation from the National Institute of Metrology (NIM).

On January 12, 2024, at the MTEC building, Thailand Science Park Dr. Sumittra Charojrochkul, ENTEC’s executive director, alongside Dr. Manop Masomtoband, Dr. Ukrit Sahapatsombut and Dr. Jiravan Mongkoltanatas, researchers from Energy Storage Technology Research Team, hosted a delegation from the National Institute of Metrology (NIM). The purpose of their visit was to explore collaboration on

ENTEC hosted a delegation from the National Institute of Metrology (NIM). Read More »

NSTDA-MHESI unveils its 2023 performance using research to serve the society, setting goals for 2024 to implement BCG research to enhance quality of life of Thai people towards sustainability

(December 25, 2023) At the press conference room, 1st Floor, Phra Jomklao Building, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI): Professor Dr. Sukit Limpijumnong, President of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) – an agency under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) along with a team of

NSTDA-MHESI unveils its 2023 performance using research to serve the society, setting goals for 2024 to implement BCG research to enhance quality of life of Thai people towards sustainability Read More »

ENTEC Reports on the ICT Project for Lifelong Learning in Rural Communities

On December 13, 2023, at the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Dr. Sumittra Charojrochkul, Executive Director of the National Energy Technology Center (ENTEC), Dr. Pradit Fuangfoo, Assistant Governor of the Provincial Electricity Authority (PEA), Dr. Aswin Hongsingthong, Researcher/Project Leader, and the ENTEC Solar Photovoltaic Research Team, convened to present the outcomes and future

ENTEC Reports on the ICT Project for Lifelong Learning in Rural Communities Read More »