ENTEC สวทช. กับกิจกรรมเพื่อสังคม มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่อง ENcase มอบให้แก่สถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนในการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ
Read More »
ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค
Read More »

ENTEC VDO

สาระน่ารู้ ENTEC

ENcase produces electrolyte disinfectant containing chlorine, called ENERclean. ENcase is easy to operate and ENERclean can kill pathogens in the treatment process of the infectious waste at the source, especially the new Coronavirus 2019 (SARs-CoV-2).

การชาร์จมือถือขณะใช้งานสามารถทำได้แต่ไม่เหมาะสม อันตรายนี้ไม่ใช่แค่กับมือถือหรือแบตเตอรี่เท่านั้น ยังรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในบ้านด้วย เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรการป้องกันของผู้ใช้งาน

แบตเตอรี่เสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของสารเคมีภายในเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง สาเหตุของการเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สารเคมีหรือวัสดุภายในเซลล์แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งานหรือการจัดเก็บไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อน เป็นต้น

แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบากึ่งส่องผ่านแสง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขายทั่วไปมีน้ำหนักมาก ทึบแสง ในการติดตั้งบนหลังคาต้องมีโครงรองรับ มีข้อจำกัดในการติดตั้งบนหลังคาบางประเภท งานวิจัยนี้จึงพัฒนาแผงน้ำหนักเบา ที่ติดตั้งง่ายสะดวกในการขนย้ายและมีการส่องผ่านแสงบางส่วนเพื่อโอกาสในการประยุกต์ใช้ในการเกษตรในรูปแบบ Agrivoltaic จุดเด่นเทคโนโลยีน้ำหนักเบากว่าแผงฯมาตรฐานทั่วไปประมาณ 25% (8.6 kg/m2) ขนย้ายและติดตั้งง่าย แข็งแรง มีลักษณะกึ่งส่องผ่านแสง จึงสามารถประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้ เช่น หลังคาโรงเรือนการเกษตร การนำไปใช้ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี / ประโยชน์ที่ได้รับ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) “แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งที่ง่าย”

Print Friendly, PDF & Email
Read More »
“ENcase” เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์

ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และคณะ 1 ได้พัฒนาเครื่อง ENcase สำหรับผลิตน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ ENERclean ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ น้ำยา ENERclean ผลิตจากเกลือแกง และผ่านมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคโดยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น พ่นขยะติดเชื้อ พ่นทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป พ่นทำความสะอาดมือ หรือแม้กระทั่งล้างเนื้อสัตว์ พืชผัก และผลไม้ได้อีกด้วย ในช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Print Friendly, PDF & Email
Read More »
Print Friendly, PDF & Email