ENTEC VDO

สาระน่ารู้ ENTEC

การชาร์จมือถือขณะใช้งานสามารถทำได้แต่ไม่เหมาะสม อันตรายนี้ไม่ใช่แค่กับมือถือหรือแบตเตอรี่เท่านั้น ยังรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในบ้านด้วย เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรการป้องกันของผู้ใช้งาน

แบตเตอรี่เสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของสารเคมีภายในเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง สาเหตุของการเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สารเคมีหรือวัสดุภายในเซลล์แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งานหรือการจัดเก็บไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อน เป็นต้น

รถไฟฟ้ากับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

สัมภาษณ์โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ถอดบทสัมภาษณ์โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร รายการก่อ กอง science วันนี้นะครับ ผมจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีพลังงาน โดยโฟกัสไปที่แบตเตอรี่มากสักหน่อย เราได้เชิญ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หรือ ดร.อ้อย หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ถาม : เข้าใจว่าอ้อยศึกษาวิจัยเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่มาตั้งแต่เรียนปริญญาเอกหรือก่อนหน้านั้นจนกระทั่งมาทำงานที่เอ็มเทค ช่วยเล่าประวัติสักหน่อยครับ? ตอบ

Print Friendly, PDF & Email
Read More »
Solar cell power

By Dr. Amornrat Limmanee, Solar Photovoltaic Team Leader of Solar Photovoltaic Research Team,Energy Innovation Research  Group of ENTEC Interviewed by Dr. Buncha Thanaboonsombut Article by

Print Friendly, PDF & Email
Read More »
Print Friendly, PDF & Email