News

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 19-21 มกราคม 2565 จ.ศรีสะเกษ       ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย (ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล, ดร.ชัยยุทธ แซ่กัง, ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์, ดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, นายตันติวัฒน์ โกวิทกูลไกร และ นางสาวกนกวรรณ ใหม่แก้ว) ส่งมอบและติดตั้ง ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี สำหรับบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการสาธารณสุข” ให้แก่ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ         ENcase เป็นนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ จากสารละลายเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีภายในเครื่อง สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ประกอบด้วย กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) […]

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ENTEC had welcomed the executives of NARIT and KMUTNB and discussed potential collaboration on space technology development

On December 29, 2021 at Thailand Science Park, Pathumthani, Dr. Julathep Kajornchaiyakul, Director of MTEC, together with Dr. Sumittra Chairojrochkul, Director of Energy Innovation Research Group of ENTEC, had welcomed Dr. Saran Poshyachinda, Director of the National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) (Public Organization), an executive of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

ENTEC had welcomed the executives of NARIT and KMUTNB and discussed potential collaboration on space technology development Read More »

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลยางชุมน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลยางชุมน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ จ.ศรีสะเกษ Read More »

ENTEC ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สวทช. โดย ENTEC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นประธานเปิดงาน และสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (หรือวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น

ENTEC ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Read More »

เชิญร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ “ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยน สำหรับยานยานต์ไฟฟ้า”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ“ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยน สำหรับยานยานต์ไฟฟ้า” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบ Online-Webex และ Facebook Liveคลิ๊กลงทะเบียนได้ที่  >> [  ลงทะเบียน ]

เชิญร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ “ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยน สำหรับยานยานต์ไฟฟ้า” Read More »

ENTEC สวทช. มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

ENTEC สวทช. มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ENTEC สวทช. มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

ENTEC สวทช. มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ENTEC had delivered “ENcase” to Phaholponpayuhasena Hospital, Kanchanaburi Province to cope with COVID-19

ENcase is an innovative electrolyte disinfectant generator employing the principle of electrochemical reactions.  It takes sodium chloride (NaCI) as a precursor and produce the product called ENERclean, which consists of hypochlorous acid (HOCl) as the main component.  ENERclean has a pH level of pH4-6, a chlorine content greater than 400 ppm, and an Oxidation-Reduction Potential

ENTEC had delivered “ENcase” to Phaholponpayuhasena Hospital, Kanchanaburi Province to cope with COVID-19 Read More »

ENTEC had delivered “ENERclean” to support the “MHESImadeussurvive” project to cope with COVID-19

On November 3, 2021 at the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, the National Energy Technology Center (ENTEC) had delivered 100 sets of “ENERclean” to support the “MHESImadeussurvive” project to cope with COVID-19. The event was presided over by Asst. Prof. Dr. Duangrit Benjathikul Chairungrueng, Secretary of the Ministry of Higher Education, Science,

ENTEC had delivered “ENERclean” to support the “MHESImadeussurvive” project to cope with COVID-19 Read More »

ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ร่วมกับ ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และ ฟลาวีไวรัส ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และคุณภัททิยา ลักษณะเจริญ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Electrolyzed oxidizing water)” สำหรับใช้ภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้สถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อใช้เองได้ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ประกอบด้วยกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีระดับค่ากรดด่างเป็นกลาง ผลิตจากสารธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (AOAC 955.14, 955.15, 955.17 และ 964.02) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค Read More »