เอ็นเทค สวทช. มอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
            ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. พร้อมด้วยทีมวิจัย มอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากงานวิจัย ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และให้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จังหวัดระยอง เพื่อนำเชื้อเพลิงไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขัง บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

เทศบาล ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  รับมอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล จำนวน 600 ลิตร

ผู้แทนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จ.ระยอง
รับมอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล จำนวน 1000 ลิตร

Print Friendly, PDF & Email