เปิดเวที Investment Pitching นักวิจัย ENTEC นำเสนอนวัตกรรม FOODe´care ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล นักวิจัยกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอนวัตกรรมเด่น FOODe´care พร้อมต่อยอดธุรกิจในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นวัตกรรม FOODe´care เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างสารพิษและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยทางอาหาร เป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ผลิตขึ้นจากธรรมชาติที่ได้จากชุด ENcase system ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการกระตุ้นน้ำเกลือ ผลิตและปรับสภาพจนเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีกรดไฮโปคลอรัสเป็นองค์ประกอบหลัก มีประสิทธิภาพในการล้างสารพิษและฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคที่พบส่วนใหญ่ในอาหาร

Print Friendly, PDF & Email