เอ็นเทค สวทช. ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ กรมอนามัย

วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพฯ
        ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สวทช. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมอนามัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย และเข้าร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Natural Cleaning Agent System : ENcase) สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีประธานร่วมส่งมอบ ได้แก่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายสุเมธ บุญบรรดารสุข ประธานวิทยาลัยการพลังงาน รุ่นที่ 3 และ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการเอ็นเทค และรับมอบโดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

Print Friendly, PDF & Email