เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 50 คัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย
อ่านเพิ่มเติม »
กิจกรรมเพื่อสังคม ENTEC มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม และกลุ่มโรงเรียน อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19
อ่านเพิ่มเติม »
ENTEC สวทช. กับกิจกรรมเพื่อสังคม มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่อง ENcase มอบให้แก่สถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนในการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ
อ่านเพิ่มเติม »

ENTEC VDO

สาระน่ารู้ ENTEC

ENcase produces electrolyte disinfectant containing chlorine, called ENERclean. ENcase is easy to operate and ENERclean can kill pathogens in the treatment process of the infectious waste at the source, especially the new Coronavirus 2019 (SARs-CoV-2).

การชาร์จมือถือขณะใช้งานสามารถทำได้แต่ไม่เหมาะสม อันตรายนี้ไม่ใช่แค่กับมือถือหรือแบตเตอรี่เท่านั้น ยังรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในบ้านด้วย เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรการป้องกันของผู้ใช้งาน

แบตเตอรี่เสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของสารเคมีภายในเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง สาเหตุของการเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สารเคมีหรือวัสดุภายในเซลล์แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งานหรือการจัดเก็บไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อน เป็นต้น

“ENcase” เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์

ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และคณะ 1 ได้พัฒนาเครื่อง ENcase สำหรับผลิตน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ ENERclean ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ น้ำยา ENERclean ผลิตจากเกลือแกง และผ่านมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคโดยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น พ่นขยะติดเชื้อ พ่นทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป พ่นทำความสะอาดมือ หรือแม้กระทั่งล้างเนื้อสัตว์ พืชผัก และผลไม้ได้อีกด้วย ในช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Print Friendly, PDF & Email
อ่านเพิ่มเติม »
เรื่องน่ารู้เกี่ยวแบตเตอรี่

ดร.อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ, ดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน์, ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ, ดร.เปรียว เอี่ยมละมัย,ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล

ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

Print Friendly, PDF & Email
อ่านเพิ่มเติม »
Print Friendly, PDF & Email