มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลยางชุมน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

Print Friendly, PDF & Email