ENTEC ร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรแถลงข่าวลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สวทช. โดย ENTEC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 หน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นประธานเปิดงาน และสักขีพยาน

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (หรือวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  4. บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
  5. บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  6. บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  7. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  8. บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ภายใต้ทุนวิจัยร่วมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ
“ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยน สำหรับยานยานต์ไฟฟ้า”
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่านระบบ Online-Webex และ Facebook Live
โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ URL ร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3EMUGbq

Print Friendly, PDF & Email