ENTEC สวทช. มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

Print Friendly, PDF & Email