เอ็นเทค สวทช. ต้อนรับฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และ ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และ ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. พร้อมด้วยทีมวิจัย ร่วมให้การต้อนรับฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และ ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัยสร้างนวัตกรรมและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ โดยได้ให้ข้อมูลด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านพลังงานที่ตอบโจทย์ทั้งภาคเอกชน และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และได้มีการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาที่สามารถดำเนินร่วมกันได้ในอนาคต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Print Friendly, PDF & Email