รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2566

“รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2566” จากการมีส่วนร่วมของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ในการผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ดร.กัมปนาท ซิลวา นักวิจัยทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพลังงาน และนายพิชญ์พงษ์ จันทา ผู้ช่วยวิจัยภายในทีมฯ มีส่วนร่วมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และร่วมถอดบทเรียนจากพื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งนำโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานเพิ่มเติมได้ที่ : www.sdgmove.com/2023/12/22/tsdf-sustainable-report-2566/

Print Friendly, PDF & Email