แบตเตอรี่ลิเทียมในรถยนต์ไฟฟ้าว่า ถูกนำมาใช้อย่างไร แต่ละยี่ห้อใช้แตกต่างกันหรือไม่ และมีวิธีดูแลรักษาอย่างไร โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เอ็นเทค พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหลายชิ้นงาน ซึ่งตอบโจทย์การผลิตของภาคอุตสาหกรรม เช่น การรีไซเคิลวัสดุในแบตเตอรีลิเทียมไอออน แพลตฟอร์มแบตเตอรี่สำหรับสับเปลี่ยนเพื่อจักรยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาวัสดุต่างๆ

Open session เสวนา CEO Talk โดย Dr. JJ Yue Jun Jiang ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ Chief Technology Officer (CTO) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในหัวข้อ “CP Group Technology R&D on Next Generation Energy”

Open session เสวนา CEO Talk โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการบริหาร ศล. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หัวข้อ "Chemical Business, The Sustainable Development and Value Addition"

Open session เสวนา CEO Talk ครั้งที่ 3 เพื่อแชร์ประสบการณ์ทิศทางบริหารจากกรรมการบริหาร ศล. โดย คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการบริหาร ศล.
และผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อ "นโยบายการส่งเสริมไฮโดรเจนของไทยเพื่อตอบโจทย์ Carbon Neutrality"

Open session เสวนา CEO Talk ครั้งที่ 2 เพื่อแชร์ประสบการณ์ทิศทางบริหารจากกรรมการบริหาร ศล. โดย คุณยุทธนา เจียมตระการ กรรมการบริหาร ศล.
และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารกลาง เอสซีจี
หัวข้อ "Energy Transition Landscape in Brief"

Open session เสวนา CEO Talk ครั้งที่ 1 เพื่อแชร์ประสบการณ์ทิศทางบริหารจากกรรมการบริหาร ศล. โดย ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร กรรมการบริหาร ศล. และผอ.ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
หัวข้อ "ทิศทางอวกาศของไทย ไม่ไกลตัว อย่างที่คิด"

การชาร์จมือถือขณะใช้งานสามารถทำได้แต่ไม่เหมาะสม อันตรายนี้ไม่ใช่แค่กับมือถือหรือแบตเตอรี่เท่านั้น ยังรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในบ้านด้วย เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรการป้องกันของผู้ใช้งาน

นับวันค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มหันมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ด้วยข้อจำกัดของแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและน้ำหนักมาก อีกทั้งการติดตั้งยังทำได้แค่หลังคาที่มีพื้นที่กว้างเท่านั้น

แบตเตอรี่เสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของสารเคมีภายในเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง สาเหตุของการเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สารเคมีหรือวัสดุภายในเซลล์แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งานหรือการจัดเก็บไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อน เป็นต้น

Print Friendly, PDF & Email