ข่าวประชาสัมพันธ์

ENTEC สวทช. ต้อนรับคณะ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประชุมหารือความร่วมมือเทคโนโลยีพัฒนาด้านยานยนต์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน พร้อมด้วยทีมวิจัย ต้อนรับคณะ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมประชุมและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านพลังงานต่างๆ ของศูนย์ฯ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือเทคโนโลยีพัฒนาด้านยานยนต์ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจและมีแนวทางในการพัฒนาหลายด้าน เช่นความสามารถแบตเตอรี่ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Lightweight Materials ในชิ้นส่วนยานยนต์ รวมไปถึง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการการผลิต ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและด้านยานยนต์ในอนาคต

เอ็นเทค สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) จัดพิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชั้นด้านหลังเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิต และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งที่ง่าย ให้แก่ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) คุณธนากร ศิริวัฒนาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาครั้งนี้ พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมี ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และคณะวิจัยให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 โครงสร้าง ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากแผงเซลล์อาทิตย์ทั่วไป • แผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน มีน้ำหนักเบา โค้งได้ระดับนึง สามารถประยุกต์เป็นกันสาดโซลาร์ หรือเป็นส่วนอื่นๆ ของอาคารได้ • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชั้นด้านหลังเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิต …

เอ็นเทค สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด Read More »

ENTEC Held the 3rd Energy Resilience Workshop to Promote Collaboration between ASEAN and APEC and Grassroots Activities to Enhance Energy Resilience

On 9th May 2022, National Energy Technology Center (ENTEC), along with Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), successfully conducted the 3rd Workshop on Enhancing Climate Adaptation Capacity of ASEAN Energy Systems through the Concept of Energy Resilience. The workshop aims to leverage the efforts of ASEAN and APEC in promoting energy resilience …

ENTEC Held the 3rd Energy Resilience Workshop to Promote Collaboration between ASEAN and APEC and Grassroots Activities to Enhance Energy Resilience Read More »

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 50 คัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย

Thursday 5th May 2022 9:00 – 12:00, NSTDA Building (Yothi) 1st Floor, Rama 6 Road, Bangkok, Thailand             On 5 May 2022, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) by National Energy Technology Center (ENTEC) has organized Signing Ceremony of Memorandum of Agreement on “Promotion of Electric Motorcycle as Motorcycle Taxi and Collaborative Research …

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 50 คัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย Read More »

ENTEC สวทช. จัดสัมมนาขยายผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ งานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 17 (NAC 2022) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. จัดสัมมนาขยายผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ โดยจัดเป็นงานประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 17 (NAC 2022) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาในสาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า GDP รวมกันถึง 1.1 แสนล้านบาท และมีศักยภาพในการเติบโตสูง และงานสัมมนาในวันนี้ได้หยิบยกงานวิจัยที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นพืชพลังงานที่สำคัญที่จะตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ในงานสัมมนาซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 200 ท่าน มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ …

ENTEC สวทช. จัดสัมมนาขยายผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ Read More »

ENTEC สวทช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท จีอี มอเตอร์ (ประเทศไทย), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC สวทช. มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศให้เข้าไปสู่ carbon neutrality ผ่านศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์สมัยใหม่ทั้งด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม การสัมมนาครั้งนี้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตในระดับ 360,000 คัน ในอีกสี่ปีข้างหน้า และในระดับ …

ENTEC สวทช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Read More »

ENTEC สวทช. ต้อนรับหน่วยงาน Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. พร้อมด้วย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ต้อนรับหน่วยงาน Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เห็นภาพการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านพลังงานกับโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการเเข่งขันแก่ SMEs/Startups ไทย-เกาหลี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจในสาขาที่มีศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม ENTEC มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม และกลุ่มโรงเรียน อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง บรรยายให้ความรู้และมอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่อง Encase ให้แก่กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม และกลุ่มโรงเรียน จ.ชัยนาท รวมจำนวน 14 โรงเรียน สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนในการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม ดังนี้1. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุธวิถีประสิทธิ์) อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม2. โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป.นฐ 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม3. โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฎร์ประสาท) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม4. โรงเรียนวัดกกตาล ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม5. โรงเรียนวัดกลางครูเวียง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม6. โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม7. โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม8. โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม9.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ …

กิจกรรมเพื่อสังคม ENTEC มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม และกลุ่มโรงเรียน อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ENTEC สวทช. ร่วมเวทีเสวนา แนวทางในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” ภายในงานประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของไทย” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ENTEC สวทช. ร่วม วช. ส่งมอบ Encase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมี แก่ 10 โรงพยาบาล ใน 4 จังหวัด

On February 22, 2022 at the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Dr. Sumittra Charojrochkul, Director of Energy Innovation Research Group of the National Energy Technology Center (ENTEC), together with Dr. Wiparat De-ong, Director of the National Research Council of Thailand (NRCT), had handed over ENcase, an innovative electrolyte disinfectant generator to 10 …

ENTEC สวทช. ร่วม วช. ส่งมอบ Encase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมี แก่ 10 โรงพยาบาล ใน 4 จังหวัด Read More »