ข่าวประชาสัมพันธ์

ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ร่วมกับ ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และ ฟลาวีไวรัส ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และคุณภัททิยา ลักษณะเจริญ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Electrolyzed oxidizing water)” สำหรับใช้ภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้สถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อใช้เองได้ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ประกอบด้วยกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีระดับค่ากรดด่างเป็นกลาง ผลิตจากสารธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (AOAC 955.14, 955.15, 955.17 และ 964.02) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา …

ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค Read More »

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน วันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Cisco Web Ex กำหนดการ วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน” 12:45 – 13:00 น.   เริ่มการออนไลน์ 13:00 – 13:20 น.   กล่าวเปิดงาน โดย                              ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด               …

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Read More »

ENTEC เข้าร่วมงานเสวนา Online หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของ ววน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนในปี 2025”

On August 25, 2021, the National Energy Technology Center (ENTEC) had joined an online seminar “Opportunities and Challenges of science, research, and innovation in driving Thailand to become the production center of ASEAN’s electric vehicle technology by 2025” under “The Knowledge Management Project for the system development of science, research, and innovation of the modern …

ENTEC เข้าร่วมงานเสวนา Online หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของ ววน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนในปี 2025” Read More »

สัมมนา online หัวข้อ Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production วันอังคารที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา

On July 13, 2021, The National Energy Technology Center (ENTEC), the National Metal and Materials Technology Center (MTEC), and Thailand Energy Storage Technology Association (TESTA) had organized an online seminar on Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production There were two speakers in the seminar, namely, Mr. Panuporn Udompansa and Mr. Christoph Schaeper. Mr. Panuporn …

สัมมนา online หัวข้อ Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production วันอังคารที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา Read More »

รางวัล Best Oral Presentation Award ผลงาน Degradation Diagnostics and Direct Recycling of Nickel-rich NMC cathode in Li-ion batteries ภายในงาน AMF-AMEC 2021

Dr. Nattanai Kunanusont, Researcher of Energy Storage Technology Research Team, Energy Innovation Research Group of ENTEC, had won the Best Oral Presentation Award for Degradation Diagnostics and Direct Recycling of Nickel-rich NMC cathode in Li-ion batteries at AMF-AMEC 2021 on July 7-9, 2021. The event was organized by Chulalongkorn University, Suranaree University of Technology, the …

รางวัล Best Oral Presentation Award ผลงาน Degradation Diagnostics and Direct Recycling of Nickel-rich NMC cathode in Li-ion batteries ภายในงาน AMF-AMEC 2021 Read More »

ENTEC และ MTEC ร่วมกับ TESTA จัดสัมมนา “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” ในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 ลงทะเบียนฟรี

ENTEC และ MTEC ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กำหนดจัดงาน TESTA Forum ครั้งที่ 3 ในรูปแบบ online หัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” ในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 14:00-16:00 น. สนใจลงทะเบียนฟรี ที่ https://www.shorturl.asia/eWZEr 

เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย

On March 30, 2021 at Jupiter Room 8-9, Challenger Hall, Impact Muang Thong ThaniThe National Energy Technology Center (ENTEC), the National Metal and Materials Technology Center (MTEC), Thailand Energy Storage Technology Association (TESTA), Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT), and the United Nations Environment Programme (UNEP) had organized a seminar in the 42nd Motor Show …

เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย Read More »

ผลงานนวัตกรรมชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากสวทช. ร่วมกับ สวพ.ทบ. ยกระดับการพัฒนาสู่การผลิตและใช้งานจริง

The innovative lithium-ion battery packs and chargers were developed by the National Energy Technology Center (ENTEC), the Natoinal Electrics and Computer Technology Center (NECTEC), the National Security and Dual-Use Technology Center (NSD), the National Sceince and Technology Development Agency (NSTDA), and the Army Research and Development Office. The funding of this research was provided by …

ผลงานนวัตกรรมชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากสวทช. ร่วมกับ สวพ.ทบ. ยกระดับการพัฒนาสู่การผลิตและใช้งานจริง Read More »

Energy Storage Technology Team had welcomed Colonel Pipat Nilkaew, the Director of the Military Battery Factory, and his entourage

Energy Storage Technology Team had welcomed Colonel Pipat Nilkaew, the Director of the Military Battery Factory, and his entourage On November 24, 2020, the National Energy Technology Center (ENTEC) had welcomed Colonel Pipat Nilkaew, the Director of the Military Battery Factory, and his entourage from the Defence Industry Department. On this occasion, Dr. Sumittra charojrochkul, …

Energy Storage Technology Team had welcomed Colonel Pipat Nilkaew, the Director of the Military Battery Factory, and his entourage Read More »

NSTDA had joined the TESTA network to enhance the development of Thai energy storage system technology to support the energy transition in the digital age

NSTDA had joined the TESTA network to enhance the development of Thai energy storage system technology to support the energy transition in the digital age On September 24, 2020 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), the Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Khon …

NSTDA had joined the TESTA network to enhance the development of Thai energy storage system technology to support the energy transition in the digital age Read More »