เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และ UN Environment Programme ร่วมจัดงานสัมมนาภายในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 หัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย” เพื่อให้ความรู้และผลักดันเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งจะเข้ามามีส่วนสำคัญกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันมากขึ้น

โดยมี ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) กล่าวเปิดงานเสวนา

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ผลิตทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกำจัดของเสียอันตรายมาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยาย “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ความหวังกับวิวัฒนาการแห่งอนาคต” โดย รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยาย “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยีการรีไซเคิลและการกำจัด” โดย รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนา “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: ออกจากรถแล้วไปไหน?” โดยมีหน่วยงานและผู้แทนจากบริษัทต่างๆ มาร่วมเสวนาให้ความรู้ ประกอบด้วย คุณ เดวิด ลี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัท Saic Motor-CP Co.,Ltd คุณพิพัฒน์ เอี่ยมสุธนกุล ผู้จัดการอาวุโส บริษัท Mercedes-Benz รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท Waste Management Siam และ คุณกุลขา ธนะขว้าง ผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ชมวิดีโอการสัมนาย้อนหลัง

Print Friendly, PDF & Email