Somchai Maophai

อนาคตของไฮโดรเจน ความพร้อมของประเทศไทย ENTEC เตรียมความพร้อมวิจัยพัฒนาด้านพลังงานไฮโดรเจน

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการ ENTEC พร้อมด้วยทีมวิจัย ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ไฮโดรเจนสีเขียว: เทคโนโลยี การผลิต กักเก็บ การขนส่ง การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และชมรมไฮโดรเจนประเทศไทยไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญ สู่เป้าหมายการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับอนาคต เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ช่วยโลกกลับไปสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (carbon neutrality) ตามเป้าหมายของประเทศภายในปี 2065 – 2070 […]

อนาคตของไฮโดรเจน ความพร้อมของประเทศไทย ENTEC เตรียมความพร้อมวิจัยพัฒนาด้านพลังงานไฮโดรเจน Read More »

Partner Visit and New Business Opportunities

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารธนภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกิจกรรม Partner Visit and New Business Opportunites ซึ่งจัดกิจกรรมโดย บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงร่วมกับบริษัทในกลุ่มของบ้านปู ในด้านระบบกักเก็บพลังงาน เซลล์แสงอาทิตย์ มอเตอร์และระบบควบคุม เทคโนโลยีการถลุงแร่ AI IOT Cybersecurity การวิเคราะห์ทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์ และ การสนับสนุน NSTDA Startup : NECTEC โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการเอ็นเทค และดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นประธานร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมวิจัย สวทช.

Partner Visit and New Business Opportunities Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รมว.อว. และคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยในสังกัดกระทรวง อว. ณ ชุมชนสวนตาลลุงถนอม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยรอให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. ได้มาดำเนินงานในพื้นที่ รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/mhesi-mobile-cabinet-meeting/          ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี Read More »

ENTEC สวทช. จับมือ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        13 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต           ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนกับทาง บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ในการก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ ENTEC ในฐานะหน่วยงานที่ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการคัดกรองโซลาร์เซลล์ที่ปลดระวาง และแนวทางการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย

ENTEC สวทช. จับมือ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »

อว. โดย สวทช. เผยปี 66 ‘งานวิจัย รับใช้สังคม’ ถึงมือผู้ใช้หลักล้านคน ปักธง ปี 67 ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน

(December 25, 2023) At the press conference room, 1st Floor, Phra Jomklao Building, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI): Professor Dr. Sukit Limpijumnong, President of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) – an agency under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) along with a team of

อว. โดย สวทช. เผยปี 66 ‘งานวิจัย รับใช้สังคม’ ถึงมือผู้ใช้หลักล้านคน ปักธง ปี 67 ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน Read More »

เอ็นเทค สวทช. ร่วมมือ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ สตาเลี่ยน และสวอพ แอนด์ โก Kick-off โครงการ Replication Battery-Swapping Electric Motorcycle Taxis in Samyan District of Bangkok

On Friday, December 22, 2023, at the Chulalongkorn University’s Chalermprakiat Building, the National Energy Technology Center (ENTEC) and the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), in collaboration with the Asian Institute of Technology, Chulalongkorn University, STAL Group Holding Limited (Stallion), and Swap & Go Co., Ltd., under the support of the SOLUTIONSPlus fund (https://solutionsplus.eu/)

เอ็นเทค สวทช. ร่วมมือ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ สตาเลี่ยน และสวอพ แอนด์ โก Kick-off โครงการ Replication Battery-Swapping Electric Motorcycle Taxis in Samyan District of Bangkok Read More »

ENTEC สวทช. สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ.พระรามที่ 6 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ : ด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าและโทรมาตร (ระยะที่ 1) โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง นักวิจัย/หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแผนงานโครงการฯ โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบเป็นโครงการในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และโทรมาตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ สาธารณสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ซึ่งโครงการในระยะที่ 1 มีผลการดำเนินงานดังนี้ (ม.ค.-พ.ค. 2566) บริษัท เอไอเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของโครงการ ได้ทำการปรับปรุงระบบเป็นแบบ Microwave เพื่อเพิ่มกำลังการส่งสัญญาณและกำลังไฟฟ้าของระบบในพื้นที่จังหวัดตาก

ENTEC สวทช. สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ Read More »

Signing Ceremony for the Record of Discussions on Third Country Training Programme for Energy Resilience Assessment: Towards Climate Adaptable Energy Systems

On November 9, 2023, National Energy Technology Center (ENTEC) hosted the Signing Ceremony for the Record of Discussions on Third Country Training Program for “Energy Resilience Assessment: Towards Climate Adaptable Energy Systems” agreed upon between Japan International Cooperation Agency (JICA), Thailand International Cooperation Agency (TICA) and National Energy Technology Center (ENTEC), at Press Conference Room,

Signing Ceremony for the Record of Discussions on Third Country Training Programme for Energy Resilience Assessment: Towards Climate Adaptable Energy Systems Read More »

ENTEC รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์ม

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร MTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี        ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์มและนำร่องการทดสอบภาคสนามเชิงบูรณาการ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน” โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมทุนในหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในอุตสาหกรรมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่         1. บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)        2. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)        3. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด        4. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

ENTEC รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์ม Read More »

คณะวิจัย ENTEC สวทช. ร่วมกับโครงการหลวงเเม่สะป๊อก จัดอบรมชาวบ้านผาหม่น อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ณ บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่คณะวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED จำนวน 26 ครัวเรือน และติดตั้งสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่จำนวน 2 จุด พร้อมสอนการติดตั้งชุดหลอดไฟในบ้านที่อยู่อาศัยและสอนการใช้งานระบบสถานีชาร์จอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

คณะวิจัย ENTEC สวทช. ร่วมกับโครงการหลวงเเม่สะป๊อก จัดอบรมชาวบ้านผาหม่น อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่ Read More »