ผลงานนวัตกรรมชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากสวทช. ร่วมกับ สวพ.ทบ. ยกระดับการพัฒนาสู่การผลิตและใช้งานจริง

นวัตกรรมแพ็กแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเครื่องชาร์จ ผลงานจากการวิจัยโดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) จากทุนสนับสนุนของ สกสว. สนพ. และ อว. (Gap Fund) ได้ยกระดับการผลิตและใช้งานในระดับภาคสนามเป็นการผลิตและใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม โดย บริษัท Oska Holding จำกัด ซึ่งได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย ได้มีพิธีส่งมอบชุดแบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทให้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ป.1 พัน.31 รอ. ) เพื่อนำไปใช้งาน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ในการนี้ได้มี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (ผอ.สวพ.ทบ.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีส่งมอบ

Oska Holding Co., Ltd. had received technology transfer of this lithium-ion battery packs and chargers for industrial production. A press conference for the technology transfer was held on March 22, 2021 at the 31st Field Artillery Battalion, 1st Field Artillery Regiment, King’s Guard. This event was presided over by Major General Somboon Ket-in, Director of the Army Research and Development Office.

Print Friendly, PDF & Email