ผลงานนวัตกรรมชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากสวทช. ร่วมกับ สวพ.ทบ. ยกระดับการพัฒนาสู่การผลิตและใช้งานจริง

นวัตกรรมแพ็กแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเครื่องชาร์จ ผลงานจากการวิจัยโดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) จากทุนสนับสนุนของ สกสว. สนพ. และ อว. (Gap Fund) ได้ยกระดับการผลิตและใช้งานในระดับภาคสนามเป็นการผลิตและใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม โดย บริษัท Oska Holding จำกัด ซึ่งได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย ได้มีพิธีส่งมอบชุดแบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทให้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ป.1 พัน.31 รอ. ) เพื่อนำไปใช้งาน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ในการนี้ได้มี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (ผอ.สวพ.ทบ.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีส่งมอบ

Print Friendly, PDF & Email