สัมมนา online หัวข้อ Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production วันอังคารที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานสัมมนาในรูปแบบ online ในหัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา

วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่

Mr. Panuporn Udompansa (QUANTUMSCAPE Corp., California, USA) ผู้คร่ำหวอดในวงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่มากว่า 10 ปี ให้ความรู้เกี่ยวกับ Battery Cell Design ปัจจัยสำคัญต่างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเซลล์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ Active, Packaging, Tab, ขนาดเซลล์ กระบวนการผลิตเซลล์ ตัวแปรที่ทำให้ได้พลังงาน/กำลัง ทำอย่างไรให้เซลล์สามารถชาร์จได้เร็ว เป็นต้น

Mr. Christoph Schaeper Schaeper (CEO Air Energy, Germany) ให้ความรู้เกี่ยวกับ Pack Design กระบวนการที่สำคัญในการดำเนินการออกแบบแพ็ก จากเซลล์ประเภทต่างๆ เป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางการออกแบบแพ็กและผู้ผลิตแพ็กสำหรับ Application โดยเฉพาะด้าน Aviation ระดับต้นๆ ของเยอรมนี

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และ ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 643 คน

Print Friendly, PDF & Email