ENTEC เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี JASTIP-WP2 ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ SD202 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 12) TSP สวทช.

 

ดร. วิทูรัช กู๊ดวิน ดร. เปรียว เอี่ยมละมัย ดร. อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ และ คุณธนทร ศรีสุข ตัวแทนนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เข้าร่วมบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี JASTIP-WP2 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดย Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) Work Package 2 (WP2) ในนาม ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ การประชุมครั้งนี้มีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาและสานต่อความร่วมมือภายในขอบเขตของการวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวยังได้นำเสนอโครงการมากมายที่ครอบคลุมความคิดริเริ่มที่หลากหลายซึ่งมุ่งเป้าไปที่ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากศาสตราจารย์ Hideaki Ohgaki จาก Kyoto University ซึ่งเป็นผู้บรรยายภาพรวมของกิจกรรม WP2 โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ต่อมา คุณธนทร ศรีสุข และคุณ Plathong Peerada (Takeshi Abe) จาก Kyoto University ร่วมบรรยายในหัวข้อ " Development of Carbon Materials from Biomass for Energy Storage Applications" เพื่อนำเสนองานวิจัยด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งมีการหารือหลากหลายประเด็น ตามด้วยช่วงการอภิปรายซึ่งผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความคิด จากนั้น ศาสตราจารย์ Hideaki Ohgaki ได้กล่าวสรุปแผนกิจกรรมสำหรับปี 2024 โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการวิจัยร่วมกันด้านพลังงานที่ยั่งยืน และในช่วงสุดท้าย ศาสตราจารย์ Takashi Sagawa กล่าวสรุปโดยแสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและคาดหวังสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี JASTIP-WP2 ครั้งที่ 9 จึงไม่เพียงเน้นย้ำถึงความประสบความสำเร็จในการวิจัยพลังงานที่ยั่งยืน แต่ยังเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการเจรจาประเด็นเรื่องความท้าทายด้านพลังงานทั่วโลก งานครั้งนี้จึงเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอโครงการริเริ่มที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมอนาคตทางด้านพลังงานที่ยั่งยืนร่วมกัน

Print Friendly, PDF & Email