ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 16) ณ เขื่อนสิรินธร กฟผ.” จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 25–26 มกราคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสัญจร และ เยี่ยมชม“ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Micro Grid) และแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform: ETP) โดยนำร่องพลังงานชุมชน และเยี่ยมชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) ณ เขื่อนสิรินธร กฟผ.” จ.อุบลราชธานี

ในการนี้ทางคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ นำโดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการบอร์ด ศล. พร้อมด้วย ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. และ รองประธานกรรมการบอร์ด ศล. ร่วมกับ กรรมการบอร์ด ศล. ได้แก่ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบอร์ด ศล. Dr. JJ Yue Jun Jiang CTO of CP Group ร่วมเดินทางไป อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อเข้านมัสการพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสและเยี่ยมชมต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบ Solar Sharing รวมถึงแวะชมโรงเรือนการเกษตร และแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ณ วัดป่าศรีแสงธรรม โดยมี ดร. กอบศักดิ์ ศรีประภา หัวหน้าโครงการพร้อมทีมวิจัย ENTEC ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะเดินทางไปยัง เขื่อนสิรินธร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กฟผ. เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชุมคณะกรรมการบริหาร ศล. ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 16) ณ ห้องแชน้อย 1 เขื่อนสิรินธร กฟผ. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติในไตรมาสที่ผ่านมา 

Print Friendly, PDF & Email