ENTEC ร่วมต้อนรับกรรมการผู้จัดการ บมจ. มติชน และทีมผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร INC2 สวทช

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมให้การต้อนรับ คุณปานบัว บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน และทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ENTEC และ MTEC Labs รวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิจัยของผู้เขียนผลการวิจัยสู่การเผยแพร่ผ่านการสื่อสารสู่สาธารณะต่อไป

Print Friendly, PDF & Email