เอ็นเทค สวทช. มอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมทีมวิจัย ประกอบด้วย ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ ดร.ภพพล เอียวพันธ์ และนายภูมิอานันท์ นิยมนา มอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 จากงานวิจัย จำนวน 800 ลิตร เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Print Friendly, PDF & Email