แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบากึ่งส่องผ่านแสง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขายทั่วไปมีน้ำหนักมาก ทึบแสง ในการติดตั้งบนหลังคาต้องมีโครงรองรับ มีข้อจำกัดในการติดตั้งบนหลังคาบางประเภท งานวิจัยนี้จึงพัฒนาแผงน้ำหนักเบา ที่ติดตั้งง่ายสะดวกในการขนย้ายและมีการส่องผ่านแสงบางส่วนเพื่อโอกาสในการประยุกต์ใช้ในการเกษตรในรูปแบบ Agrivoltaic

จุดเด่นเทคโนโลยี
น้ำหนักเบากว่าแผงฯมาตรฐานทั่วไปประมาณ 25% (8.6 kg/m2) ขนย้ายและติดตั้งง่าย แข็งแรง มีลักษณะกึ่งส่องผ่านแสง จึงสามารถประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้ เช่น หลังคาโรงเรือนการเกษตร

การนำไปใช้ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี / ประโยชน์ที่ได้รับ

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) “แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งที่ง่าย” เลขที่คำขอสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 2101005940  

การร่วมวิจัยหรือรับจ้างวิจัยเพื่อต่อยอดแผงน้ำหนักเบากึ่งโปร่งแสง

คุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการธุรกิจประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module assembly), ธุรกิจติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV installer), ธุรกิจด้านการก่อสร้างและตกแต่ง  หรือธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่มีความพร้อมเรื่องช่องทางจำหน่าย 

ความร่วมมือที่เสาะหา

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปผลิตแผงเพื่อจำหน่าย  หรือร่วมกันพัฒนาแผงเวอร์ชั่นใหม่

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบามีกำลังไฟฟ้าสูงสุด 30 W (100W/m2) น้ำหนัก 2.5 Kg (8.6 kg/m2 ) ขนาด 39 cm x 77 cm ให้แสงส่องผ่านได้ 35% ติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีทโดยไม่ใช้ชุดรางรองรับแผงเซลล์ฯ ลดต้นทุนโครงสร้างและเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตั้ง ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นหลังคาโรงเรือนการเกษตรเพื่อทำหน้าที่พรางแสงและผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูก ทดสอบใช้งานจริงที่ชุมชนเกษตรต่อเนื่องนานกว่า 1 ปี

ติดต่อ:
นายทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์
ทีมวิจัย
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC
โทรศัพท์: 0 2564 6900 ต่อ 2717 หรือเบอร์มือถือ 08 2077 6493 E-mail:  taweewat.kra@entec.or.th 

Print Friendly, PDF & Email