ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์หลัก สวทช. 
https://www.nstda.or.th/r/2023-nanotec-director-recruitment

Print Friendly, PDF & Email