เอ็นเทค สวทช. จัดสัมมนาให้ความรู้มาตรฐาน และความปลอดภัย ในการใช้งาน แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565
         ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดสัมมนาออนไลน์ TESTA FORUM ครั้งที่ 7 ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และความปลอดภัย ในการใช้งาน แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ตอนที่ 2 ภาพรวมด้านมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบและศักยภาพการทดสอบของประเทศไทย ซึ่งมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานร่วมบรรยายให้ความรู้ และมีหัวข้อที่น่าสนใจประกอบด้วย
         – ภาพรวมทางเทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานทั้งระบบเซลล์ โมดูล และแพ็กที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดย ดร.อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค)
         – ความคืบหน้าด้านมาตรฐานและการให้บริการของการวิเคราะห์ทดสอบแบตเตอรี่ จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย คุณพงศ์พัฒน์ พันธุ์เพียร จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI), คุณธนู แสงประเสริฐ จากบริษัท TÜV SÜD ประเทศไทย, คุณเรืองฤทธิ์ หนิแหนะ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และคุณธิติภัทร์ ธิตะจารี จากสถาบันยานยนต์

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 170 คน 

Print Friendly, PDF & Email