ENTEC ร่วมเป็นผู้บรรยายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ สวทช. เพื่อสนับสนุนการผลักดันไฮโดรเจนของประเทศ” ภายใต้หัวข้อ ไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ: นโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม »
ENTEC และ NECTEC ร่วมกับ KANEKA Corporation Japan, จัดพิธีเปิด “อาคารประเมินประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (Building-Integrated Photovoltaic: BIPV) ที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทย”
อ่านเพิ่มเติม »
ENTEC จัดสัมมนา“สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย”
อ่านเพิ่มเติม »
Print Friendly, PDF & Email