ENTEC ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Office of Naval Research และ University of Hawaii

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคาร INC2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. พร้อมด้วย ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำและทีมนักวิจัยร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Office of Naval Research และ University of Hawaii โดยจาก the Office of Naval Research การเยี่ยมชมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงสำรวจความสนใจร่วมกันในการดำเนินงานในอนาคต โดย Office of Naval Research ซึ่งเป็นที่รู้จักในหน่วยงานชั้นนำด้านเทคโนโลยีได้ให้ความสนใจในผลงานวิจัยของ ENTEC คณะผู้แทนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ENTEC ในครั้งนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิจัยเชิงนวัตกรรมของหน่วยงานในภาคพลังงาน ภายหลังการเยี่ยมชม ดร. สุมิตรา และ ดร. นุวงศ์ จึงได้ร่วมหารือกับคณะผู้แทนและสำรวจประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันสำหรับการดำเนินการร่วมกันในอนาคต การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติไปสู่การแบ่งปันความรู้เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพลังงาน

Print Friendly, PDF & Email