ENTEC เข้าร่วมงานประชุม AUTOMOTIVE SUMMIT 2023 เพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์

ENTEC เข้าร่วมงานประชุม AUTOMOTIVE SUMMIT 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21มิถุนายน 2566 ถึง 23 มิถุนายน 2566 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอโอกาสสำหรับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัยในการมีส่วนร่วมในการนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดด้านยานยนต์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร. นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) รับหน้าที่ในการเป็นผู้ดำเนินการเสวนามตลอด 2 ช่วงเวลา ระหว่างการประชุมครั้งนี้ โดยในเสวนาแรกนั้นเกี่ยวกับหัวข้อ “Human resources challenges face the next-generation automotive industry” เพื่อสำรวจถึงบทบาทสำคัญของทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยวิทยากรรับเชิญมาจากตัวแทนจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Thai Summit Autoparts Industry, SAIC MOTOR, Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand), สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ต่อมาในเสวนาที่สองมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง “ความพร้อมของประเทศไทยในการติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก” โดยในช่วงเสวนาดังกล่าวได้มีการกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการตรวจสอบแนวโน้มโลกในปัจจุบันในภาคยานยนต์โดยเฉพาะของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมการขนส่งทางบก และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Print Friendly, PDF & Email