ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติได้รับรางวัล The Underwriters Laboratories-ASEAN-US. Science Prize for Women 2023: Senior Scientist Category ภายใต้ธีม Electrification ในการประชุม 84th ASEAN COSTI

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัล The Underwriters Laboratories-ASEAN-US. Science Prize for Women 2023: Senior Scientist Category ภายใต้ธีม Electrification

ในการประชุม 84th ASEAN COSTI (Committee on Science, Technology, and Innovation) ที่เกาะ Bohol ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยรางวัลดังกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ทำงานเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้หญิงคนอื่นๆ ที่ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

Print Friendly, PDF & Email