ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการประชุม ICOMEET II – 2023 ภายใต้หัวข้อ Emerging Technology for 5.0 Industrial Revolution

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม The International Conference on Mechanical Engineering and Emerging Technologies (ICOMEET II – 2023) ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่สองภายใต้หัวข้อ Emerging Technology for 5.0 Industrial Revolution จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Universitas Andalas ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 การประชุมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมหลายร้อยคนจากทั่วโลกจะเข้าร่วมงานทั้งในห้องประชุมและระบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Webinar ในการนี้ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในวิทยากร

ผู้ที่สนใจสามารศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://icomeet.conference.unand.ac.id/index.php/icomeet/user/register http://icomeet.conference.unand.ac.id/index.php/icomeet/user/register 

Print Friendly, PDF & Email