ENTEC ร่วมส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 20 คัน ให้แก่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ EGAT ต. บางกรวย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ นายมนตรี จิตรบำรุง หัวหน้ากองส่งเสริมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) นายสุวัชร ชนะศิลศรีโยธิน ผู้แทนบริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด (The Stallions) และ Mr. Zhanhong Lin ผู้แทนบริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle จำกัด (TAILG) ได้ทำการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 20 คัน ให้แก่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย ของ UN Environment Programme (UNEP)

Print Friendly, PDF & Email