ต้อนรับคณะฯ ตัวแทนจาก CP Group และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ENTEC ชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 11:00 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ, ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และ ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมต้อนรับคณะฯ ตัวแทนจาก CP Group ได้แก่ Dr. Yue Jun Jiang (Dr. JJ) Chief Technical Officer of CP Group และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ศล., Mr. Aaron Link, Head of AI and Data และทีมงานกว่า 10 ท่าน เข้าชมผลงานวิจัยซึ่งจัดแสดงในนิทรรศการของงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023)

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการของ ENTEC ได้แก่ การพัฒนาแพ็กแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้แบบมาตรฐานของประเทศไทยที่สามารถใช้งานในมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าหลายรุ่น หลายยี่ห้อ และสามารถชาร์จได้กับหลายสถานี อีกทั้งมีผลงานวิจัยด้านการพัฒนาวัสดุประสิทธิภาพสูงในเซลล์แบตเตอรี่ อาทิ การพัฒนาวัสดุอิเล็กโทรไลต์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึง solid state battery และการพัฒนาคาร์บอนชีวมวล เพื่อใช้ในแบตเตอรี่ลิเทียม โซเดียม และ supercapacitor อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงาน การรีไซเคิลวัสดุในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริมการหมุนเวียนการใช้งานวัสดุภายในแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ให้สามารถนำกลับมาใช้ผลิตแบตเตอรี่เซลล์ใหม่ได้อีกครั้ง

Print Friendly, PDF & Email